Film Sokolov 14

Letos to bude CHYBA!

Film Sokolov je naprosto unikátním počinem na poli filmových festivalů pořádaných v České republice − nejen tím, kdo jej pořádá a na koho se zaměřuje, ale zejména svou koncepcí, která se zcela vymyká běžnému tematickému vymezení podobných akcí.

Zasvětit chybě třídenní filmový seminář je výzva. Chyba je heterogenní jev, průvodce našeho individuálního i společenského života, je jedním z jeho vnitřních mechanismů, který snad lze v našich očích eliminovat, ale nelze jej vymýtit. Chyby jsou často katalyzátorem něčeho nového, lepšího, díky chybám můžeme mnohé pochopit a podle své vůle změnit, ale někdy se cyklíme ve stále stejných chybách a někdy zpětně pochopíme, že je naše existence lapena v naší vlastní či tvojí/jeho/její/jejich kardinální chybě. Chyby jsou chybami nikoli ze své podstaty, ale pouze v důsledku něčího hodnocení, které vychází z představy, že něco je legitimně správné nebo má prostě nějak být. Chybou je to, co podle nás ze správnosti vybočilo. Chyba je chlebem vezdejším nás všech. Chyba je zkrátka něčím, s čím se musí počítat, podobně jako se statistickou chybou a zároveň něčím, co nás může kdykoli překvapit a je potom pozdě bycha honit.
Čím je chyba v uměleckém díle? Ať už záměrná chyba, nebo nevědomý omyl, oboje se stává inherentní součástí díla a nelze je oddělit, někdy ani rozpoznat. Špatné dílo se zdá být přehmatem tvůrce, může být ale i chybným pochopením diváka, čtenáře, posluchače nebo výsledkem špatného zprostředkování autorova záměru.
Charakterové nedostatky, vady na kráse, mechanické závady, odchylky od průměru, mylná rozhodnutí, morální pochybení, situační faux pas, groteska, error 404 (stránka nenalezena).
Vada materiálu. Šmouha na fotografii. Anachronismus ve filmu. Nedotažená linka. Nereálná perspektiva. Disproporční tělo. Socha rozpadlá na kusy. Zapomenutá replika. Zapomenutý tón. Přebývající slovo. Pravopisná chyba.
Kdy je chyba konstruktivní a kdy destruktivní? Jak se chybami učíme? Mají superhrdinové chyby? V jakém vztahu jsou chyby a pochyby? A jaké chyby mají lávky?
Nikdo není bez chyby, tak přijeďte do Sokolova.

Pravila Hana Prokšová.

Fotky z loňského ročníku se objevují na facebooku, příjemnou zábavu!

A vůbec aktuality a novinky sledujte na facebook.com/FilmSokolov