Film Sokolov 15

Letos to bude PŮLKA!

Film Sokolov je naprosto unikátním počinem na poli filmových festivalů pořádaných v České republice − nejen tím, kdo jej pořádá a na koho se zaměřuje, ale zejména svou koncepcí, která se zcela vymyká běžnému tematickému vymezení podobných akcí.
Žijeme bičováni hodinami, svázáni plnými úvazky přelévajícími se do nadplných nocí práce, sužováni vidinou věčné nedokončenosti celku, vystavováni požadavkům na maximalitu slov i skutků. Hledejme rovnováhu středu. Film Sokolov 2015 začne a skončí v půlce.
Být v půlce. V polovině života, v polovině cesty, v půlce filmu. Poledne, půlnoc, půlkruh, půlměsíc, poločas, poloviční sleva, půl hodiny, půlhodina. Poloviny mohou být identické, ale i naprosto odlišné. Dva poloostrovy nejsou jedním ostrovem, dvě pološera se nezhustí do tmy. Podle jakých kritérií vůbec něco půlíme? Je něco nerozpůlitelné? A leží střed opravdu v polovině?
Podle mytologie stvořil bůh člověka jako dvojjedinou bytost. Platón v Symposionu hovoří o třetím pohlaví, androgynech majících čtyři ruce i nohy a dva obličeje, které Zeus pro jejich sílu a zpupnost rozsekl vedví. Poloviny po sobě ale dál toužily, a proto jim Zeus přeložil pohlavní ústrojí, aby spolu mohly zase splývat, nasytit se a uklidnit. Člověk jako polovina hledající kompatibilní polovinu, aby se stal úplným. Láska jako bezhlavě setrvalé pátrání po vlastní ztracené polovině, bez níž nikdy nedojdeme nasycení a klidu.
Polovina jako rozdvojení, dvě osobnosti v jedné.
Černobílý film. Vidět svět černobíle. Sklenice je napůl plná, napůl prázdná.
Půlnoc jako hodina duchů. Tradice půlnočních filmů na Filmu Sokolov.
Když vysvobodí hloupý Honza princeznu ze spárů draka, dostane ji za ženu a půl království k tomu. Jak rozpůlit království? Dají se půlit dnešní státy tak, aby se jiné, větší a mocnější podělily? Jak balancovat ve společnosti plné rozkolů?

Zveme 16.–18. října do sokolovského kina Alfa všechny, kteří
a) mají krizi středního věku,
b) se cítí rozpolceni,
c) jsou již drahný čas v polovině studia,
d) neuběhnou půlku pod 5 a půl minuty, u nichž půl zdraví nezajišťuje čistota,
e) nechodí spát před půlnocí,
f) se dělí o svačiny,
g) splňují alespoň polovinu výše řečeného.

Pravila Hana Prokšová.

Fotky z loňského ročníku se objevují na facebooku, příjemnou zábavu!

A vůbec aktuality a novinky sledujte na facebook.com/FilmSokolov