Film Sokolov 13

Film Sokolov je naprosto unikátním počinem na poli filmových festivalů pořádaných v České republice − nejen tím, kdo jej pořádá a na koho se zaměřuje, ale zejména svou koncepcí, která se zcela vymyká běžnému tematickému vymezení podobných akcí.

Fotky z letošního ročníku se objevují na facebooku, příjemnou zábavu!

Téma letošního ročníku Film Sokolov se po svém loňském hněvu navrací z lesů sociálně-psychologických přes sdílené stráně filozofické do luhů estetiky, v nichž se sokolovský filmový seminář před třinácti lety zrodil.
Jako všem tématům i kopii se pokusíme podívat pod veškeré spodní sukýnky. Spolu s návštěvníky festivalu budeme objevovat, čím je nám kopie ve světě umění, jaký je vztah kopie a originálu jak v procesu vzniku kopie, tak v jejich následné koexistenci, co nám kopírování přináší dobrého a co nedobrého a v jakém momentě se z nápodoby stává bohaprostá kopie. Vzpomeneme-li antickou mimesis, vyvstává před námi idea nápodoby přirozeného světa v podobě řemeslných artefaktů a nápodoby nápodoby, jíž není nic jiného než umění. Moderní umění, zvláště fotografie a film, už tak vratký koncept umění jakožto nápodoby definitivně rozbo(u)řilo. V mnohém se z intencionální, autorské tvorby stal proces pořizování kopií, proces naplňování daných pravidel, žánrových a komerčních rastrů a snad i společenských očekávání. Je ale vůbec možné dnes tvořit, aniž bychom čerpali z už prozrazeného, už vyvlastněného? Je možné být originální a je nehledě na silné pozitivní konotace spojené s originalitou vůbec tolik nezbytné být originální?
Vody kolem vztahu kopie a originálu v současné době nejvíce víří otázky legálnosti sdílení hudby, filmu a literárních děl a otázka právní vymahatelnosti ochrany duševního vlastnictví. V tomto smyslu je kopie jedním z centrálních společenských témat, v nichž se střetává oblast nových médií a oblast umění jako takového.

Kopie jsou však také dvojčata, dvojníci, kopií je přivlastnění si něčí identity, kopií jsou i naše stále opakované chyby, kopií se mohou stávat rodinné podobnosti, jsme kopiemi svých rodičů a děsíme se, že naše děti budou našimi kopiemi, kopírujeme návody k použití, recepty na tvarohový koláč a miliony papírů rozličného potisku. Kopírujeme hrdiny i antihrdiny filmů a počítačových her, a zakládáme tak fenomén jakési trojité platónské nápodoby (nápodoba nápodoby nápodoby). Fotografie či videozáznam, kopie par excelence, jsou jedinými svědky naší existence. Kým bychom bez nich byli? Zkuste na toto i mnohá další tázání hledat spolu s námi rezonance na Filmu Sokolov 2013, jehož téma zní: KOPIE.
Aneb KOPIE = K(do se) OPIE?

Aktuality a novinky sledujte na facebook.com/FilmSokolov