Minulé ročníky

13. ročník

Téma: Kopie/Copy
Rok: 2013

Téma 13. ročníku Filmu Sokolov se po svém loňském hněvu navrací z lesů sociálně-psychologických přes sdílené stráně filozofické do luhů estetiky, v nichž se sokolovský filmový seminář před lety zrodil.
Jako všem tématům i kopii se pokusíme podívat pod veškeré spodní sukýnky. Čím je nám kopie ve světě umění, jaký je vztah kopie a originálu jak v procesu vzniku kopie, tak v jejich následné koexistenci, co nám kopírování přináší dobrého a co nedobrého a v jakém momentě se z nápodoby stává bohaprostá kopie. Plus vznikl prostor MEME café v kinokavárně, který se zaměřil na “ty internety”. To bylo.


Autor: Hana Prokšová & Jana Ecksteinová

stáhnout obyč negrafický program

12. ročník

Téma: Hněv/Wrath
Rok: 2012

p(anotace) Hněv je podle definice silná afektivní reakce na překážku. Může být jak něčím ryze soukromým, až intimním, tak zároveň i obecným naladěním určité skupiny vůči jiné nebo celospolečenským jevem, například v době krize. Z katolického hlediska je hněv jedním ze sedmi smrtelných hříchů, na druhé straně se v křesťasnkém kontextu běžně používají spojení jako „spravedlivý hněv“. A antropologicky je hněv chápán jako příprava k útoku. Co všechno pak může znamenat hněv pro jedince i celou společnost současnosti?


Autor: Marek Čihař

stáhnout program

11. ročník

Téma: Odpad/Junk
Rok: 2011

Odpad jakožto odpadnutí. Od samozřejmosti, jistoty. Odpadnutí člověka
od dosavadní cesty či komunity, v níž se doposud uplatňoval. To je jedna z podob odpad(n)u(tí), která je v dnešní době aktuální. Sekundárně můžeme odpadnout i sami od sebe a rozštěpit se do dvou světů, kdy zapomeneme, který z nich je tím světem původním. Odpad jakožto rozpad čehosi známého. Rozpadnutí krajiny ve smyslu estetickém či filosofickém. Krajina odpadá od lidí a lidi od ní, což umění hluboce reflektuje, film obzvlášť.
Odpad jakožto kulturní pokles. Špatný film nemusí být vždy špatný.


Autor: Marek Čihař

10. ročník

Téma: Hostina
Rok: 2010

Téma Hostina se dá uchopit mnoha způsoby. Může pobavit, znechutit, rozhořčit, poučit a hlavně přivést diváky zpátky k hostině-symposionu, sešlosti, kde se jedlo, pilo a na které se diskutovalo o všem možném a přemýšlelo o mnohém. Stejně tak se nabízí analogie se současnou společností, která ráda směřuje k celodenní hostině, aniž by se ohlížela, zbude-li něco také na druhé. Filmy i doprovodný program letošního ročníku chtějí postihnout celou škálu možných zobrazení (a ne-zobrazení) hostiny a navodit atmosféru antického symposionu. Předně ale doufáme v jedno, a to že všichni diváci odjeli domů nasyceni.


Autor: Adam Sejk

9. ročník

Téma: Národ – Das Volk
Rok: 2009

Úkolem devátého ročníku Filmu Sokolov bylo zmapovat komplikovaný vztah českého a německého národního prostředí tak, jak se odrážel a byl spoluvytvářen v české i německé filmové tvorbě. Pozornost jsme věnovali především dvěma základním okruhům: za prvé filmové reflexi národní identity, ať už jejím cílem bylo přesnější vymezení národních hranic, či naopak jejich rozostření, a za druhé formám zobrazování “toho druhého”, ať už v souladu či rozporu s národními zájmy a ve vztahu k aktuálním historickým událostem.

8. ročník

Téma: Atrakce
Rok: 2008

Atrakce: Filmové záplavy nakonec natekly do děr, jež zůstaly v okolí Sokolova po Sokolovské uhelné. Až budete za pár let plout do Sokolova, vzpomeňte, že někde u dna se s temnými vodami mísí slzy a jiné tekutiny, které tekly z kina Alfa po skončení tohoto přímo na smysly útočícího ročníku Filmu Sokolov.

7. ročník

Téma: Podraz
Rok: 2007

Podraz: Semináři se podařilo rozšířit své aktivity a kromě tradičních projekcí jsme představili výstavu videoartisty Zbyňka Baladrána, vyhlášení výsledků mezinárodní grafické soutěže na téma Podraz, výstavu v plenéru města a především zajímavou kampaň, která městu vdechla festivalovou atmosféru a propagovala seminář v celostátních médiích.

 

6. ročník

Téma: Normalizace
Rok: 2006

Šestý ročník se stal velkou událostí ve světě české filmové kritiky a teorie. Vůbec poprvé se někdo dotknul tabuizovaného tématu českého normalizačního filmu. Sborník teoretických textů, který k tomuto ročníku vyšel, si objednaly všechny krajské české knihovny a většina profesionálních institucí.

 

5. ročník

Téma: Tělo
Rok: 2005

Tento rok jsme spolupracovali s Člověkem v tísni a do Sokolova přivezli i několik filmů z festivalu Jeden svět, které jsme uvedli před zahájením festivalu jako součást středoškolské výuky. V české premiéře (a derniéře zároveň) jsme uvedli americký film Rize z losangelské taneční subkultury a francouzský film Vetřelec slavné režisérky Claire Denisové. V rámci festivalu také vystoupila hiphopová skupina Bow Wave.

 

4. ročník

Téma: Horror
Rok: 2004

Čtvrtý ročník semináře se pod názvem Horor a paralelní světy uskutečnil v prostorách kina Alfa v Sokolově. Uvedeny byly slovenský film Nic nekrvácí věčně, krátké britské hororové filmy, japonský cyberpunkový Tetsuo, první verze slavné Mouchy, Reanimátor podle H. D. Lovercrafta, Santa Sangre režiséra Chodorovského a Demonlover Olivera Assayase. Seminář byl poprvé oficiálním výjezdním seminářem KFS a také změnil svoji strukturu, když prezentoval samostatné přednášky prof. Vlastimila Zusky z katedry estetiky FF UK a Mgr. Petry Hanákové z KFS.

 

3. ročník

Téma: Muzikál
Rok: 2003

Od 10. do 12. 10. 2003 se uskutečnil třetí ročník semináře nazvaný “Muzikál”. Postupně se promítal český zapomenutý muzikál Hodinářova svatební cesta korálovým mořem, indický muzikál Awara z roku 1951, klasické americké muzikály 42. ulice, Top Hat a Zpívání v dešti. Program vyvrcholil uvedením dvou filmů evropských autorů, kteří ve svých dílech propojili tradiční muzikálové postupy a autorskou výpověď. Uvedeny byly filmy Slečinky z Rochefortu francouzského režiséra Jacquese Demyho a Zlatá osmdesátá belgické režisérky Chantal Akermanové. V sekci Současný český experimentální film uvedl své snímky režisér Petr Marek.

 

2. ročník

Téma: Zvuk
Rok: 2002

Tématem druhého ročníku, který proběhl 11. – 13. 10. 2002, byl “Zvuk ve filmu”. Seminář byl tentokrát rozčleněn do tří tematických bloků. V pátek 11. 10. se v Městském divadle uskutečnila projekce němých filmů s různým hudebním doprovodem (filmy: Ústřicová princezna, Berlín – symfonie velkoměsta a Mezihra). V sobotu 12. 10. proběhly projekce s diskusemi a úvody podobně jako v předchozím roce (filmy: Vášeň, Toni, Démanty noci Jana Němce, Zimní spáči). V neděli 13. 10. se v Sokolově představila kolekce filmů ze současné české experimentální tvorby – profil režiséra Martina Ježka, jehož 8mm filmy jsou zaměřeny na netradiční využití zvukové stopy a střihu. Na celém projektu se podíleli především studenti a pedagogové KFS. Součástí semináře je sborník, ve kterém jsou práce týkající se jednotlivých filmů a také komplexnější studie věnované nástupu zvukového filmu ve 30. letech.

 

1. ročník

Téma: Hrdina
Rok: 2001

První ročník, nazvaný “16mm hrdina”, se uskutečnil ve dnech 13. a 14. 10. 2001 a obsahoval filmy zapůjčené od Francouzského institutu a Britské rady (Člověk bestie, A bůh stvořil ženu, Samourai a U konce s dechem, Brazil, Dobrodružství Barona Prášila, Evita, Náš muž v Havaně, Memphiská kráska). Seminář vedli studenti a pedagogové katedry filmových studií na Filozofické fakultě UK (KFS). Uvedené snímky jsme se pokusili analyzovat z pohledu poststrukturalistických filmových teorií (ideologická kritika, psychoanalytická teorie, feministické teorie atd.).